ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อล… Read More


อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดู… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะกา… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์เพื่อควบคุม… Read More