ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การประเมินค่าพารามิเตอร์ทาง… Read More


  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมข… Read More


การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ อัตราพันธุกรรม… Read More