ชื่อบทความ(ภาษาไทย):   ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะกา… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรม และคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษ… Read More


การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ของสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสุ… Read More


คุณค่าการผสมพันธุ์ และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศ… Read More


การศึกษาและเปรียบเทียบคุณค่าการผสมพันธุ์การเจริญเติบโตข… Read More