เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่

  • สมการทำนายน้ำหนักตัวกระบือปลักเพศเมียเมื่อโตเต็มวัย(Body Weight Prediction Equation from Body Measurement in Female Mature Swamp Buffalo.)ผู้เขียน: วัฒนา เหล่าทอง และรุจิรา ศรีจันทร์ Online: 15 July 2014 เปิดแล้ว 1,196 ครั้ง
  • 1-9

  • การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่เกิดจากใช้พ่อพันธุ์ สุกรลูกผสมดูร็อค75% x เปียแตรง25% และสุกรพ่อพันธุ์ของฟาร์มเอกชน(Comparison of fattening pigs derived from Duroc75% x Peitrain25% crossbred and farmer’s terminal boar.)ผู้เขียน: ประภาส มหินชัย, ธวัชชัย ตุ้ยหล้าและสันติ แพ่งเม้า Online: 15 July 2014 เปิดแล้ว 1,878 ครั้ง
  • 10-20