เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่

  • ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองสายภาคใต้ โดยการวิเคราะห์แบบหลายลักษณะ (Estimated breeding value and genetic trend of growth traits in Southern indigenous cattle line from multivariate analysis.)ผู้เขียน: ดนัย คำขวัญ เยาวลักษณ์ เลไพจิตร เอก วิทูรพงศ์ วุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 5 September 2012 เปิดแล้ว 1,057 ครั้ง
  • 1-14

  • อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองอีสาน (Effect of Inbreeding on growth traits in Esarn indigenous cattle. )ผู้เขียน: ดนัย คำขวัญ,เยาวลักษณ์ เลไพจิตร,เอก วิทูรพงศ์,วุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 5 September 2012 เปิดแล้ว 995 ครั้ง
  • 15-27