1. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย(Productive performances of Phayao Landrace for produced crossbred sows of Phayao Research and Breeding Station and network farm environment.)
 2. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย(Productive performances of Phayao Landrace for produced crossbred sows of Phayao Research and Breeding Station and network farm environment.)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]


 3. สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดและไทยพลีมัทร็อค(Egg Production Performance of Rhode Island Red and Thai Plymouth Rock)
 4. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดและไทยพลีมัทร็อค(Egg Production Performance of Rhode Island Red and Thai Plymouth Rock)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]


 5. สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้(Growth Performance and Carcass Characteristics of Chiangmai Brown Bulls.)
 6. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้(Growth Performance and Carcass Characteristics of Chiangmai Brown Bulls.)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]


 7. สภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรี (Situation in Raising Buffaloes and Satisfaction of Local Farmers in Saraburi Province.)
 8. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  สภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรี (Situation in Raising Buffaloes and Satisfaction of Local Farmers in Saraburi Province.)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]


 9. ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในอำเภอ แก่งคอยและวังม่วง จังหวัดสระบุรี(Need for Extension on Beef Cattle Raising of Farmers in Saraburi Province: The Case Studies in Kaeng Khoi and Wang Maung Districts.)
 10. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในอำเภอ แก่งคอยและวังม่วง จังหวัดสระบุรี(Need for Extension on Beef Cattle Raising of Farmers in Saraburi Province: The Case Studies in Kaeng Khoi and Wang Maung Districts.)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]


 11. ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจหลังจากการคัดเลือก 5 รุ่นในสุกรพันธุ์ปากช่อง 5(Genetic Parameters of Selection for Economic Traits Over Five Generations of Pakchong 5 Swine.)
 12. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจหลังจากการคัดเลือก 5 รุ่นในสุกรพันธุ์ปากช่อง 5(Genetic Parameters of Selection for Economic Traits Over Five Generations of Pakchong 5 Swine.)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]


 13. สภาพการผลิตกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการวิจัยและกระจายพันธุ์กระบือของเกษตรกรเครือข่าย(Situation of Buffaloes Production and Farmer Satisfaction on forage Extensions under Research and distribution Buffalo network farm.)
 14. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  สภาพการผลิตกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการวิจัยและกระจายพันธุ์กระบือของเกษตรกรเครือข่าย(Situation of Buffaloes Production and Farmer Satisfaction on forage Extensions under Research and distribution Buffalo network farm.)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]


 15. อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพันธุ์บราห์มัน ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Brahman Cattle Raising in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center.)
 16. [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on” size” width=”600″ height=”300″]

  วารสารวิชาการเรื่อง

  อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพันธุ์บราห์มัน ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Brahman Cattle Raising in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center.)


  อ่านเรื่องเต็ม

  [/tippy]