สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองประดู่หางดำ เหลืองหางขาว แดง และ ชี (Productive Performance of Crossbred of Pradu Hangdum, Lueng Hangkhao, Dang and Chee Breeds of Indigenous Chicken.)
ภูรี วีระสมิทธิ์ อำนวย เลี้ยวธารากุล และศิริพันธ์ โมราถบ