ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน โดยการวิเคราะห์แบบหลายลักษณะ (Estimated breeding value and genetic trends of growth traits in Brahman beef cattle from multivariate analysis.)
วุฒิพงษ์ อินทรธรรม เอก วิทูรพงศ์ เยาวลักษณ์ เลไพจิตร